Κομφούκιος, «Ἀνακλαστικὴ σχέση»

[Ἀντιβολὴ μέ: Confucius, Analects, with selections from traditional commentaries, translated by Edward Slingerland, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2003, σελ. 7, 1.16.]

Μήν ἀσχολῆστε ἂν σᾶς γνωρίζουνε οἱ ἄλλοι· ἀναρωτηθῆτε κατὰ πόσον γνωρίζετε  ἐ σ ε ῖ ς  ἐκείνους…

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-