«Κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τὸ σιγᾶν»...

Κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τὸ σιγᾶν!,

λέω στὸν ἑαυτό μου συνεχῶς.

Κι ἀναρωτιέμαι ὁ δύσμοιρος:

Κι αὐτή ἡ συνομιλία ἡ έσωτερικὴ

ὑπονοεῖται στὸ ρητὸ τοῦ Ἀρχαίου;..

Γιατί, ἂν ναί, μεγάλη σοφία

θέλει ν’ ἀντιλαμβάνεσαι

τὸ μάτι μόνο σιωπηλά

στὸν ἑαυτό σου κλείνοντας…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-