Λάο Τσέ, «Ἂν ἀπαρνηθοῦμε...»

[Ἔμμετρη ἀπόδοση ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1891, τομ. 39: The texts of Tâoism, translated by James Legge, The Tâo Teh King, σελ. 62, 19.]

Ἂν ἀπαρνηθοῦμε τὴ σύνεσή μας

καὶ βάλουμε στὴν ἄκρη τὴ σοφία μας,

θάν’ ἑκατό φορὲς καλύτερα

γιὰ τοὺς ἀνθρώπους!

Ἂν ἀπαρνηθοῦμε τὴ φιλανθρωπία μας

καὶ βάλουμε στὴν ἄκρη τὴ δικαιοσύνη μας,

θὰ γίνουνε ξανά σεβαστικοὶ κ’ εὐγενικοὶ

οἱ ἄνθρωποι!

Ἂν ἀπαρνηθοῦμε τὰ πολύπλοκα τεχνάσματά μας

καὶ βάλουμε στὴν ἄκρη τὸ δικό μας κέρδος,

πιὰ δέ θὰ ὑπάρχουνε στὸν κόσμο

κλέφτες καὶ λωποδύτες!

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-