Λουκιανός, «Μήνυμα ἀπὸ τὸν Κάτω Κόσμο»

ΔΙΟΓΕΝΗΣ:

Τί, ὦ μάταιοι,

Γιατί, κενόδοξοι,

τὸν χρυσὸν φυλάττετε;..

φυλᾶτε τὸ χρυσάφι;..

Τί [] τιμωρεῖσθε ἑαυτοὺς

Γιατί μονάχοι τυραννιέστε

λογιζόμενοι τοὺς τόκους

τοὺς τόκους λογαριάζοντας

καὶ τάλαντα ἐπὶ ταλάντοις

καὶ τάλαντα πάνω σὲ τάλαντα

συντίθεντες, οὓς χρὴ

σωρώνετε, ποὺ πρέπει

ἕνα ὀβολὸν ἔχοντας

ἔχοντας ἕναν ὀβολὸ

ἥκειν μετ’ ὀλίγον;!.

σὲ λίγο δῶ ναρθῆτε;!.

[Ἀντιβολὴ πρωτοτύπου μέ:  Lucian, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 1961, τομ. VII: translated by M. D. Macleod, Νεκρικοὶ διάλογοι, σελ. 6.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-