Μακάρι

Μακάρι νὰ ἐπετίθεντο μὲ ὅπλα μόνο καὶ γροθιὲς οἱ βλάκες. Θἆταν τὰ πράγματα ξεκάθαρα -τὸ ἔνστικτο τῆς ἐπιβίωσης δέ θὰ δείλιαζε. Ὅμως, μπρὸς στὸ δόλιο συναίσθημα ποὺ ἐπιστρατεύουν — μή ἔχοντας τί ἄλλο — πρέπει νὰ πολεμᾶς τὴν ἴδια σου τὴν ἀνθρωπιὰ κιόλας ποὺ καταστροφικὰ θέλει νὰ σὲ τραβήξῃ στὸ χαμὸ μαζί τους, ποὺ ὕπουλα μαζί τους συντονίζεται. Βάστα τὴν εὐαισθησία γιʹ ἄλλη περίπτωση, βάθυνέ τη, διεύρυνέ τη, ἀλλὰ χτύπα! Χτύπα ἀλύπητα κι ἂς λέν γιὰ τὴν «ἀπανθρωπιά» σου! Ὁ ποταμὸς «ἀπάνθρωπα» γονιμοποιεῖ πλημυρίζοντας τὴν κοιλάδα. Πόσοι καὶ πόσοι πνίγηκαν πρὶν νὰ καρπίσῃ ὁ σπόρος.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-