Μαρτιάλης, «Πανάθεμά σε, Φιδεντῖνε!..»

Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus:

Τὸ βιβλίο, Φιδεντῖνε, ἀπ’ ὅπου ἀπαγγέλεις εἶν’ δικό μου·

sed male cum recitas, incipit esse tuns!

μὰ μὲ τὴν αἰσχρήν ἀπαγγελία, ἀρχίζει καὶ γίνεται δικό σου! 

[Martial, Epigramms, with an English translation by Walter C. A. Ker, Loeb Classical Library, William Heinemann-G. P. Putnam’s Sons, London-New York, τομ. I, XXXVIII, σελ. 52.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-