Μετάνοια

Καθ’ ὃ τὸν προηγούμενον χρόνον τῆς ζωῆς

ἐν πολέμῳ καὶ παρανοίᾳ σπαταλήσαμεν,

παρὰ τοῦ ἑαυτοῦ ἡμῶν νῦν αἰτησώμεθα

τὸν ὑπόλοιπον χρόνον ἐν συνειδήσει,

ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ, ἐκτελέσαι.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-