Μία λέξις ὁ ἄνθρωπος

Soles occidere et redire possunt,
<soles occidere et redire
solent.>
Catulli Carmina V 4.

Ἥλιος δύει, καὶ πάλι ἀνατέλλει, θεῶν ὡς καὶ ἀνθρώπων:
εἴθισται πάλι θεῶν· ἴσως φανῇ καὶ θνητῶν.

Τέρμα δι’ ἀθάνατους μεῖς θ’ ἀγνοοῦμεν εἰσέτι –
τέλος τοῦ κάθε βροτοῦ μοίρας ἀναγκαίας θὰ ἐλθῇ.

Κάτουλλε, εἰς ἔρωτος στίχους βαθέως ᾐσθάνθης
κύκλον τοῦ Ἡλίου ὑψηλῶς, μόνον εὐθεῖα δι’ ἐσέ.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
02/12/2020· 2η ἐπεξεργασία: 10/06/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-