Μιά οἰκογένεια

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Good Men, σελ. 347, 1241.]

Εἶναι δικός ἢ ξένος;,

αὐτό οἱ στενόμυαλοι ρωτοῦν·

τὸ εὐγενικό τὸ πνεῦμα, ὅμως,

τὸν κόσμον ὅλον ἔχει γιὰ οἰκογένεια…

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-