Μιλήτου ἅλωσις

Θέατρον κλείσατε καὶ θεατὰς σιωπήσατε ἐξ ἴσου!
Ἄρρητον ἐπὶ σκηνῆς πρέπει ‘νὰ μείνῃ τὸ πᾶν.

Δρᾶμα καὶ δῆμον σκοπεύσατε, θέσατε πρόστιμον μέγα!
Λήθη ‘νὰ πνίξῃ ποθοῦν πόνον θανάτου ἰδικῶν.

Ἄκος τῆς νόσου κ’ ἐξάρτυσις τῶν ἰατρῶν παρὰ ταῦτα:
δεῖξις οἰκείων κακῶν -λόγος ὀρθὸς καὶ ἀληθής.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-