«Μισάνθρωπος»

Σμικρὸς Ἀλσὲστ εἰς τὴν ψυχὴν μοὶ λέγει πάντα ἐντόνως
τὴν κωμῳδίαν τῶν ἠθῶν νὰ μή τῷ τὴν χρεώνω.
Ἀλίμονον ἐταύτισαν τὸ πρόσωπον τοῦ τίτλου
καὶ τὴν πλοκὴν τοῦ δράματος ἐννόησαν οὐδόλως.
Ὁ χαρακτὴρ τοῦ Γάλλου ἡμῶν εἰς τραγῳδίαν ρέπει,
ἀλλὰ τὸν πόθον τοῦ εὐγενοῦς διὰ τὴν δικαιοσύνην
τοῦ πνεύματος, τοῦ γράμματος, τοῦ λόγου, τῆς καρδίας,
ποῖος ὡς νὰ τὴν ἀνεχθῇ τὴν κρίσιν του νὰ ὁρίζῃ;

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-