Μοῖρα ἀνθρωπίνη

Ἢ ὅλα ἢ τίποτε τοῦ εἶχαν εἰπεῖ κ’ ἐπεράσαν τὰ χρόνια.
Ἢ ὅλα ἢ τίποτε ἐσύ -μοῖρα σου πάντοτε αὐτό.

Κάπως τῆς ρήσεως ὡς νὰ συνέλαβε ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα.
Ὅλα: σημεῖον μικρόν. Τίποτε: χῶρος εὐρύς.

Πῶς νὰ σταθῇ καὶ νὰ ἰδῇ καὶ νὰ ζῇ εἰς τοῦ παντὸς κεῖ τὴν κόψιν;
Πῶς ἀντοχήν ὡς νὰ εὑρῇ, τόσον κενὸν θεωρῶν;

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
25/06/2020· 2η ἐπεξεργασία: 09/06/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-