Μοῖρα ἀνθρωπίνη

Τίποτε ἢ ἅπαντα, εἶπον αὐτῷ, καὶ διῆλθον οἱ χρόνοι.
Τίποτε ἢ ἅπαντα σύ -μοῖρα σου πάντοτε αὐτή.

Μᾶλλον τῆς ρήσεως ὡς νὰ συνέλαβε κεῖνος τὸ πνεῦμα.
Ἅπαντα: στίξις μικρή. Τίποτε: χῶρος εὐρύς.

Πῶς νὰ προσίδῃ, νὰ ζῇ καὶ νὰ ἱστῆται εἰς μεγάλου τὸ μένος;
Νὰ εὕρῃ ἀντοχὴν σθεναράν τόσον κενὸν θεωρῶν;

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
25/06/2020· 2α ἐπεξεργασία: 09/06/2021· 3η ἐπεξεργασία: 13/11/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-