Μπαβαμπούτι, «Ζωὴ ἀνθεκτική...» - Μᾶρκος Βαμβακάρης, «Ἀπελπίστηκα...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, The lover seperated from his mistress, σελ. 243, 755.]

Τὴν καρδοῦλα μου τρυπάει καημός·

μὰ δέν τὴν κόβει καὶ στὰ δυό.

Τρεκλίζει ζαλισμένο τὸ κορμί·

μὰ νὰ λιγοθυμήσῃ δέν μπορεῖ.

Φωτιὲς ψηλές τὰ σωθικὰ μοῦ ζώνουν –

νὰ μὲ κάψουνε, δέν τὸ κατορθώνουν.

Ἄγριο τὸ ριζικό μου καὶ κακό –

ὅμως καὶ τώρ' ἀκόμα ζῶ…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-