Μπαβαμπούτι, «Ἡ καρδιὰ τοῦ μεγάλου»

Σὰν ποιός νὰ καταλάβῃ
τὴν καρδιὰ τοῦ μεγάλου
ποὺ εἶναι σκληρὴ ὡσὰν διαμάντι,
πιὸ τρυφερὴ καὶ ἀπ’ τ’ ἄνθη;

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Good Men, σελ. 348, 1244.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
04/02/2017· 2η ἐπεξεργασία: 04/02/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-