Μπαλαφάρες...

Εὐτυχῶς ποὺ ἐκδιώκουν τὴ σοβαρότητα ἀπ’ τὴ ζωή τους: Ἱκανοὶ ὅπως εἶναι μόνο γιὰ σοβαροφάνεια κι ἀστεϊσμούς, ἂς προτιμοῦν τὸ δεύτερο ἐν τέλει· χίλιες φορὲς καλύτερα βουτηγμένοι στὴ γνήσια κ’ εἰλικρινῆ τους μπαλαφάρα! Μὰ μήν ἔχουν κιόλας ἀξιώσεις γιὰ κάτι παραπάνω: Τὴν ὥρα τους σκοτώνουν…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-