Νεκρικὸς διάλογος: Ἀπαλλαγμένοι ἀπ’ τὰ περιττά...

Στὸν ᾍδη.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ κι ὁ ΣΩΚΡΑΤΗΣ κοιτάζουν δυὸ ἄλλους νεκρούς.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Σιγανά): Τὸ καθυστέρησαν κάπως…

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ:Τί εἶπες;..

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Λέω:.. Ἡ συζήτησή τους κράτησε περσότερο ἀπ’ ὅσο τὸ συνηθίζουν…

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ: Τοὺς ξέρεις;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Εἶναι καινούργιοι. Ἡ ἐποχή τους τρέχει μὲ ταχύτητες ἄλλες· δέ στέκωνται σ’ ἕνα θέμα. Σχεδὸν ὅλα τοὺς φαίνονται ἀνούσια καὶ περιττά.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ: Ἀκόμα κ’ ἡ φιλοσοφία;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Κ υ ρ ί ω ς  ἡ φιλοσοφία! Ποῦ νάξεραν ὅμως πὼς ἡ μεγαλύτερη περιττολογία εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή… Γι’ αὐτὸ τοὺς βλέπει ἔτσι χαρωπούς: Ἀποδιώχνοντας πάντα τὸ περιττό, νομίζουν ὅτι ἐδῶ, ποὺ τὰ πάντα ἔχουν χαθῆ, βρῆκαν ἐπιτέλους τὴν εὐτυχία: Μή ἔχοντας ζήσει στ’ ἀλήθεια,  ν ο μ ί ζ ο υ ν  τὴν ἔλλειψη τοῦ θανάτου εὐχάριστη…

Στὶς κατηγορίες: Νεκρικοὶ διάλογοι Πεζά Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-