Νεκρικὸς διάλογος: «Ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή»

Στὸν ᾍδη.

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ κοιτάζει μιά πάνω καὶ μιά κάτω.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θὰ κοψολαιμιαστῇς…

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ: Περίμενε λίγο, Σωκράτη… Ἐξετάζω κάποια πράμματα…

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δηλαδή;

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ: Ἂν τώρα πιὰ εἴμαστε κάτω ἀπ’ τοὺς ζωντανοὺς ἢ ἀποπάνω τους: Μερικοὶ καινούργιοι λένε πώς, ὅταν πεθαίνῃ ἡ ψυχή, ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό. Κάποιο σημάδι θὰ βρῶ!..

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Φίλε μου, ἡ ὁδὸς πρὸς τὰ πάνω, ἴδια μ’ ἐκείνη πρὸς τὰ κάτω: ὁ θάνατος.-

Ἐν κατηγορίαις: Νεκρικοὶ διάλογοι
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-