Ξίφος-ἀστραπή

Τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός.
Ἡρακλείτεια ρήση

[Ἀπόδοση Ζὲν βουδιστικοῦ στιχηροῦ σχολιασμοῦ: Opening a mountain, Kōan of the Zen masters, trans. Steven Jeine, Oxford University Press, Oxford 2002, σελ. 82.]

Μάτι σὰ μετεωρίτης·
πνεῦμα σὰν ἀστραπή.
Τὸ ξίφος ποὺ σκοτώνει,
τὸ ἴδιο δίνει καὶ ζωή.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Παραθέματα Ποιήματα Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-