Οἱ σοφοί...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: The wise man, σελ. 23, στρ. 80.]

Τὸ νερὸ τὁδηγοῦν οἱ ἀγαθοεργοὶ

ὅπου κεῖνοι θέλουν.

Ἕνας ποὺ πουλάει τόξα

τὰ λυγίζει κιόλας.

Οἱ ξυλουργοὶ γνωρίζουνε

καὶ δουλεύουνε τὰ κούτσουρα.

Ὁ σοφός, τὸν ἑαυτό του πλάθει.  


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-