Οἱ «σταυροφόροι»

Τὴν πίστη του κάποιος τὴ δηλώνει μία φορά (ἐφόσον αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη)… Ὅταν ἀρχίζῃ νὰ τὴν ἐπαναλαμβάνῃ, νὰ ὑπερθεματίζῃ, νὰ ἐπιχειρηματολογῇ ὡς ζηλωτὴς καὶ νὰ σοῦ ἐπιτίθεται ὑπόρρητα, ἐπειδὴ ἀκόμα δέν ἔχεις χειροκροτήσει, τὸ ζήτημα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή: Εἴτε πρόκειται γιὰ ἠλίθιο, εἴτε γιὰ φανατικό· καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις ἔχε τὸ νοῦ σου μὴ βγάλῃ «μαχαίρι» καὶ σὲ σημαδέψει μὲ τό «σταυρό» του στὸ κορμί, κι ἀκόμα χειρότερα στὴ σκέψη!

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-