Οἱ Τιτανικοί

Ἐκ τῆς μεγάλης σπουδῆς των ὡς πρῶτοι νὰ γίνωσι εἰς Κόσμον,
καί τὰ παγόβουνα καί τοὺς ἀθῴους ἐντός των εἰς λήθην
παραδεδώκασι πλέοντες πλέον πλησίστιοι μόνοι
στέμμα φορῶντες αἱμάτινον, τοῦ ᾍδου μανδύαν κροκώδην.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-