Οἱ ἀπαιτούμενοι εὐφημισμοί

Τὸ ἀσύμβατο, παρακαλῶ παράλληλο νὰ τὸ λέτε,
τὸ ἀπρόσφορο καλό θἀταν νὰ τὸ ἀποσιωπᾶτε·
ἔχει ἔνα βάρος «δύσπεπτο» καὶ δέν θὰ βοηθήσῃ.
Ρωτᾶτε γιὰ κατάλοιπα, πράγματα παρελθόντα,
ἀρνήσεις λεκτικὲς παληὲς καί — θὰ τὸ ξεστομίσω —
«ἀπρόσφορες» (τὴ λέξη αὐτὴ νὰ σβήσετε κατόπιν).
Ὡς κρίση, τὸ στερητικὸν ἀνάρμοστο προβάλλει
γιὰ τὸν πεπαιδευμένο πιά -αὐτὸ διεπιστώθη.
Ἂν κάποιος ἔρθῃ ἐνάντιος, μιὰ λεξικογραφία
ὅπως ἡ προτεινόμενη, προάγει μία πρώτη
διερεύνηση γιὰ πιθανὴν ἐπίλυση ἴσως,.. μᾶλλον,..
τῆς ὅποιας μας διαφορᾶς. Ἔτσι θὰ προχωρήσῃ
ἄμεσα ἡ τακτοποίηση τῶν προαπαιτουμένων
πρὸς ἀναδόμησιν μιᾶς,.. κάποιας ἐμπιστοσύνης
γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν πλέον παραλλήλων,
διασταυρωθέντων, θἄλεγα, ἐντός, ἐκτός, ὀλοῦθε,
ἐπὶ τ’ αὐτά, ὡς πρός, διά -διαγωνίως κιόλας!
(Τὸ ρόφημά μου κρύωσε -παρακαλῶ γιὰ νέο.)

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-