Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, «Τρικυμία» -Shakespeare The animated tales

Ἡ σαιξπηρικὴ τραγῳδία Τρικυμία γυρίστηκε — κατάλληλα διασκευασμένη — τὸ 1992 γιὰ τὸ BBC2 καὶ τὸ S4C μὲ τὴν τεχνικὴ τοῦ stop motion puppet animation. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτόν, ἡ κάμερα ἐργάζεται ὡς ἑξῆς: Κάθε στιγμιότυπο λειτουργεῖ ὡς καρὲ γιὰ τὴ σύνθεση τῆς κινούμενη εἰκόνας· ἐνδιάμεσα σὲ δύο καρέ, ὁ καλλιτέχνης μετακινεῖ κι ἀναδιατάσσει ἐλάχιστα καὶ κατάλληλα τ’ ἀντικείμενα, ὥστε νὰ παραχθῇ ἡ αἴσθηση τῆς ροῆς. Συνεπῶς, ἡ πρακτικὴ μιμεῖται ἀσυνεχῶς τὸ συνεχὲς τοῦ χρόνου, καταπὼς τὸν ἀντιλαμβανόμαστε στὴν καθημερινή μας ζωή.

Ἡ σειρὰ Shakespeare The animated tales, στὴν ὁποία περιλαμβάνεται αὐτὴ ἡ ταινία, περιέχει κι ἄλλες 12 μεταφορὲς ἔργων τοῦ βάρδου. Βλ. ἐδῶ.

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχεῖο θεατρικῶν παραστάσεων καὶ ταινιῶν Θέατρο Κινηματογράφος
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-