Οὔλριχ φὸν Βιλαμόβιτς-Μέλλενντορφ, «Ποίηση καὶ Μῦθος»

[Μτφ ἀπό: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Euripides Herakles, 4ter unveränderter Abdruck, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Darmstadt, 1959, τομ. Ι, σελ. 97.]

Ἡ Ποίηση εἶναι μὲ τόση βεβαιότητα ἡ μητρικὴ γλῶσσα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους (καὶ γι’ αὐτὸ ἀπ’ τὸν καθένα ἐκ φύσεως κατανοητή), μ’ ὅση σιγουριὰ εἶναι ὁ Μῦθος ἡ φυσικὴ μορφὴ τῆς ἱστορίης* καὶ τῆς φιλοσοφίας* τοῦ ἀνθρωπίνου γένους – ἀντιληπτὸς κι ἀπό ΄να παιδί []· ἀπὸ κεῖνον ποὺ δέ νοεῖ «ἀφ’ ὑψηλοῦ» τὴ ρήση: Γένησθε ὡς τὰ παιδία. [Κατὰ Ματθαῖον ΙΗ΄ 3.]

*Ἑλληνικὰ στὸ γερμανικὸ πρωτότυπο.

Στὶς κατηγορίες: Ἐπιστήμη Μεταφράσεις Παραθέματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-