Πίνδαρος, «Ἄντρας ἦλθε...»

[Κείμενο ἀπό: Pindari Carmina cum Fragmentis, post Brunonem Snell, edidit Henricus Maehler, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980, τομ. I, Ἰσθμιόνικος Δ΄, σελ. 173, στ. 90-4.]

Ἦλθ’ ἀνὴρ

Ἄντρας ἦλθε

κρανίοις [] ξένων

μὲ κρανία ξένων

ναὸν [] ἐρέφοντα []

τοῦ ναοῦ τὴν ὀροφὴ νὰ στεφανώσῃ…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-