Παγκόσμια Ἡμέρα

Παγκόσμια Ἡμέρα τοῦ Πηγαιμοῦ, τοῦ Ἐρχομοῦ, τοῦ Πισωγυρισμοῦ, τοῦ Ἀνθρωποδιωκτισμοῦ — τοῦ Μισανθρωπισμοῦ! –, τοῦ Δηθενισμοῦ καί, πρωτίστως, τοῦ Εὐγενοῦς Χαμοῦ. Ἄχ καὶ νὰ ξημερώσῃ ἐκείνη ἡ ἱερὴ «παγκόσμια ἡμέρα» τῆς ἴδιας τῆς  ἡμέρας… Μὰ θἀρθῇ! Θὰ τελέψουνε οἱ ἀφορμές γιὰ σκέψη καὶ γιὰ πράξη καὶ θ’ ἀρχίσουν ἀδέκαστα οἱ αἰτίες  γιὰ τὴν εἰλικρινῆ γιορτὴ τῆς ζήσης… Τότε, ποὺ θἆναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος τοῦ θανάτου.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
21/01/2017· 2η ἐπεξεργασία: 21/03/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-