Παλίμπαις

Ποῦ ἐπῆγε κεῖνο τὸ παιδὶ
τὰ δένδρα ὡσὰν ἀνέβαινε
καὶ ἀστέρας ἐκυττοῦσε;

Ποῦ ἐχάθη κεῖνο τὸ μικρὸν
τοῦ πόνου ὡς διέφευγε
εἰς τὸν σκληρὸν τὸν Κόσμον;

Ἐκρύφθη μέσα ἐχώθη εἰς μετρημένους στίχους·
παρηγορία ἀπέμεινε τὸ ᾀσμάτιον τοῦ λόγου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-