Παλίμπαις

Ποῦ ἐπῆγε κεῖνο τὸ παιδὶν
τὰ δένδρα ὡσὰν ἀνέβαινε
καὶ ἀστέρας ἐκυττοῦσε;

Ποῦ ἐχάθη κεῖνο τὸ μικρὸν
τὸν πόνον ὡς διέφευγε
εἰς τὸν σκληρὸν τὸν Κόσμον;

Ἐκρύφθη-ἐχώθη ἵνα σωθῇ ἐν μετρημένοις στίχοις·
παρηγορία ἀπέμεινε τὸ ᾀσμάτιον τοῦ λόγου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
21/01/2021· β΄ ἐπεξεργασία: 03/04/2021· γ΄: 17/03/2022· δ΄: 31/03/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-