Παυλιανός

Πόσαι νύκτες ἐπέρασαν,
πόσαι ἡμέραι ἔσβησαν,
πόσοι χρόνοι ἐχάθησαν.

Τὸν ἦχον τῆς προτάσεως
διὰ θνητὸν παρέδωσαν
ὡς μορφὴν ὑποσχέσεως:

Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως
ζήσεται
καὶ ὁ μὲν ἄδικος ἐξ ἀπιστίας
συγχωρηθήσεται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
15/04/2020· β΄ ἐπεξεργασία: 03/02/2021· γ΄: 11/07/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-