Παυλιανός

Πόσες νύχτες πέρασαν,
πόσες μέρες σβήσανε,
πόσα χρόνια χάθηκαν…

Τὸν ἦχο τῆς προτάσεως
γιὰ τὸν θνητὸ παρέδωσαν
ὡς μορφὴν ὑπoσχέσεως:

Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως
ζήσεται

καὶ ὁ μὲν ἄδικος ἐξ ἀπιστίας
συγχωρηθήσεται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
15/04/2020· 2η ἐπεξεργασία: 03/02/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-