Παυσίλυπο

Πολλά γυρεύουμε στὸν Κόσμο:

Δικαιοσύνη,.. εὐτυχία,.. εύδαιμονία…

Μὰ μόναχ’ ἀπομένει: ἡ παραμυθία ψυχῆς,

γιὰ νὰ ἰσορροποῦμε κάπως καλύτερα

στὸ κοφτερὸ ξυράφι τῆς συνείδησης,

ὅπως ἀνοίγονται δεξιὰ κι ἀριστερά

τὰ χάσματα τῆς ἄτεγκτης ἀνυπαρξίας.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-