Περιθώρια κίνησης

Μιὰ πλησμονὴ μοναδική μᾶς σῴζει κάθε μέρα:
Μεγάλη, ἡ «ἀμετροέπεια» κατὰ τὸ Γενηθήτω!
Πολλοί εἰν’ οἱ δρόμοι π’ ἄνοιξαν σὲ μιά στιγμὴ στὸν Κόσμο.
Καὶ κάθεμιὰ ἐπανάληψη τῆς λέξης καὶ τῆς πράξης
χωρίζει τὸν καθένα τους σὲ πόσους κι ἄλλους πόσους…
Κι ἀπ’ ὅλους μένει πάντοτε νὰ ξεχωρίσῃς ἕναν
τὴν ὥρα τῆς σκληρῆς στιγμῆς, σὲ κάθε στεναχώρια.
Ἀρκεῖ τὸ νοῦ σου νὰ κινῇ μιὰ «τετριμμένη» ἀλήθεια:
Χῶρος πάντα θὰ βρίσκεται, ἂν δρόμος τὸν διαβαίνῃ.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
03/07/2018· 2η ἐπεξεργασία: 28/09/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-