Περὶ κολακείας

Κακοῦργοι πᾶν στὴν πλάνη τους ἀγαθουργὸ νὰ πιάσουν
καὶ μὲ τὶς κολακεῖες τους νὰ τὸν κρυφοδιπλώσουν·
μὲ τί μυαλὸ καὶ τί ἀρετὴ νὰ στοχαστοῦν νὰ δοῦνε
πὼς πρῶτο πρᾶγμα ὁ ἀγαθὸς ἐκείνους κάνει πέρα;
Αὐτούς λές καὶ περίμενε ὁ λόγος του νὰ ὑπάρξῃ,
ἐνῷ τὴν ἀνθρωπιά τους βρίσκουνε, καθὼς τὸν ἐννοοῦνε.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-