Περὶ «σοφῶν» ἀσόφων

Ποτέ σοφὸς ἄνθρωπος δὲν σπέρνει τρόμο μὲ τὸν λόγο του στοὺς συνανθρώπους· τοὺς ὁδηγεῖ στὴν περίσκεψη, τὸν βαθύ στοχασμό, τὴν ψύχραιμη λογικὴ ἐξέταση τῆς καταστάσεως, ποτέ ὅμως στὸν τρόμο. Ὁ ὑπερδιογκωμένος φόβος δεσμεύει τὶς συνειδήσεις καὶ τὶς ὠθεῖ σὲ σφάλματα ὀλέθρια. Ὅταν ἕνας μυθολογῆται ὡς σοφὸς καὶ κατατρομοκρατῇ πλήθη, δέν εἶναι σοφός, ἀλλὰ ἠλίθιος ἢ ἐντεταλμένος. Ἐὰν δὲ ἔχῃ καὶ μίαν ἡλικία, βεβαιοῦται ὅτι τίποτα δὲν ἀπεκόμισε ἀπὸ αὐτὸν τὸν Κόσμο ὅσο ἔζησε, ἐβασάνισε κ’ ἐβασανίσθη· συντόμως θὰ ὑπάγῃ πτωχότερος ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς γεννήσεώς του.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-