Περὶ ἱστοριογραφίας...

Ὅταν ὁ Ρῶσσος Ἀντρέι Κολμογκόροφ, ἕνας ἀπ’ τοὺς σημαντικώτερους μαθηματικοὺς τοῦ 20οῦ αἰώνα, ξεκίναγε τὴν ἀκαδημαϊκή του σταδιοδρομία ὡς…  ἱ σ τ ο ρ ι κ ό ς, καταπιάστηκε μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἰδιοκτησίας στὸ Νόβγκοροντ κατὰ τὸ 15ο καὶ 16ο αἰῶνα· ἡ προσέγγιση τοῦ θέματος ἦταν πράγματι ἐμβριθής, ἀλλὰ ὁ δάσκαλός του τοῦ σιγομουρμούρισε:

Μᾶς ἔδωσες  μ ι ά ν  ἀπόδειξη καί, ἴσως, αὐτὸ γιὰ τὰ Μαθηματικά, ποὺ μελετᾶς, νάν’ ἀρκετό, ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ προτιμᾶμε νάχουμε τοὐλάχιστον  δ έ κ α…

Ἀπ’ ὅταν ἔμαθα τοῦτο τὸ περιστατικό, δὲν ἔχω ἀκόμα ἀπαντήσει μέσα μου: Ποιός νάχῃ δίκιο ἆραγες ἐδῶ;: οἱ μαθηματικοί, οἱ ἱστορικοί ἢ μήπως… ὁ ἴδιος ὁ Κόσμος;

Ἐρωτήματα περὶ ἀντικειμενικότητας κ’ ἐπιστημοσύνης στὴν ὁμίχλη…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί Σχολιασμός
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-