Πλάτων, «Νάταν ἡ σοφία...»

[Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxiniensis, Oxonii e Typographeo Clarendoniano, 1905, τομ. II, Συμπόσιον 175c.]

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:

Εἰ τοιοῦτον εἴη σοφία,

<Ἄχ,..> ἔτσι νάταν ἡ σοφία,

ὥστ’ ἐκ τοῦ πληρεστέρου

ὥστε ἀπ’ τὸν πιό γεμάτο

εἰς τὸ κενώτερον ῥεῖν ἡμῶν,

νὰ ἔρρεε στὸν πιό ἀδειανὸ ἀπὸ μᾶς,

ἐὰν ἀπτώμεθα ἀλλήλων·

ἂν ἄγγιζε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον·

ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ

σὰν τὸ νερὸ στὶς κύλικες

τὸ διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον

ποὺ ρέει μὲ τὴν κλωστὴ

ἐκ τῆς πληρεστέρας

ἀπ’ τὴν πιό γεμάτη

εἰς τὴν κενωτέραν…

στὴν πιό ἀδειανή…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Φιλοσοφία
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-