Πολλαπλασιασμοί

Κάθε πολλαπλασιασμὸς τοῦ μηδενὸς μ’ ὁσονδήποτε μεγάλον ἀριθμό, δίδει ξανά  μ η δ έ ν. Πολλές φορές, μηδενικοὶ ἄνθρωποι στήνουν εἴδωλα καὶ πολλαπλασιάζουν τὸν ἑαυτό τους πάμπολλες φορές, προσμένοντας νὰ γίνουν  κ ά τ ι.  Ὅμως παραμένουν στὸ ἄθροισμα τῶν ἀνθρωπίνων ἕνα  τ ί π ο τ α…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-