Πολύτροπον

Ἂν κάθεμία ὕπαρξη εἶναι κ’ ἕνας τρόπος,

ἀλλιῶς ὁ πρᾷος θὰ βρεθῇ στοῦ ἥλιου τὴν ἡμέρα·

ἄλλες ἀχτῖδες τὸν ἀψὺ θὰ τὸν προϋπαντήσουν·

ὁ ράθυμος στὴ ζέστα του ἀλλιῶς θὰ χουχουλιάσῃ

καὶ πιό γοργὰ ὁ δραστήριος θὰ βγῇ γιὰ ν’ ἀγναντέψῃ·

ὁ λεπτολόγος, ἔπειτα, ἀλλιῶς θὰ τὶς ζυγιάσῃ

κι ὁ εὔστροφος μεμιᾶς βαθειὰ θενα τὶς ἐννοήσῃ.

Στὸ τέλος, ὅμως, ὅλους τους  ἥ λ ι ο ς  θὰ τοὺς φωτίσῃ

κ’ αἰώνια στὸ θρόνο τους θενα τοὺς στεφανώσῃ –

ἀρκεῖ ναχουν συνείδηση πὼς τὸ δικὸ δὲ φτάνει

καὶ καθενός ὁ τρόπος του ὑπέρβαση ζητάει.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
«Ἡ ἀτραπός» 06/12/2015· ἀνασύνθεση: 23/03/2019
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-