Πολύτροπον

Ἂν κάθεμία ὕπαρξη κι ἀπὄνας τρόπος εἶναι,
ἀλλιῶς ὁ πρᾷος θὰ βρεθῇ στοῦ ἥλιου τὴν ἡμέρα·
ἄλλες ἀχτῖδες τὸν ἀψὺ θὰ τὸν προϋπαντήσουν·
ὁ ράθυμος στὴ ζέστα του ἀλλιῶς θὰ χουχουλιάσῃ
καὶ πιό γοργὰ ὁ δραστήριος θὰ βγῇ γιὰ ν’ ἀγναντέψῃ·
ὁ λεπτολόγος, ἔπειτα, ἀλλιῶς θὰ τὶς ζυγιάσῃ,
κι ὁ εὔστροφος μεμιᾶς βαθιά θενα τὶς ἐννοήσῃ.
Στὸ τέλος, ὅμως, ὅλους τους ἥλιος θὰ τοὺς φωτίσῃ
κ’ αἰώνια ἀπ’ τὸ θρόνο του θενα τοὺς στεφανώνῃ.
Ἀρκεῖ νἀχουν συνείδηση πὼς τὸ δικὸ δὲ φτάνει
καὶ καθενός ὁ τρόπος του ὑπέρβαση ζητάει.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
«Ἡ ἀτραπός» 06/12/2015· ἀνασύνθεση: 23/03/2019· ἐπεξεργασία: 30/09/2020
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-