Ποντικοκυνηγός

Ρίχνεις βελοῦδο πρώτης ποιότητας στὸ χῶμα — «βασιλικό» –, βαρᾶς τὶς σάλπιγγες πομποδῶς κι ἀρχίζεις καὶ παρατηρεῖς τοὺς «ἀρουραίους» πού, μές στὴ ζάλη τῆς χλιδῆς, ξεμυτίζουν ἀπ’ τὶς τρύπες καὶ σαλαγίζουν κάτω ἀπ’ τὸ ὕφασμα. Χλάκ μὲ τὸ καμάκι ἐδῶ! Χλάκ μὲ τὸ καμάκι ἐκεῖ! Πᾶν ὅλ’ οἱ «πόντικες». Ἔτσι καθαρίζεις τὸν ἀγρὸ ἀπ’ τὰ «τρωκτικά»: Τοὺς προσφέρεις τιμὲς πορφυρογέννητου· ἐκεῖνοι μεγαλοπιάνονται κι ἀποκαλύπτονται πόσο ἀνωφελεῖς εἶναι.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
12/07/2019· 2η ἐπεξεργασία: 24/06/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-