Ποντικοκυνηγός

Ρίχνεις βελοῦδο πρώτης ποιότητας στὸ χῶμα — «βασιλικό» –, βαρᾶς τὶς σάλπιγγες πομποδῶς κι ἀρχίζεις καὶ παρατηρεῖς τούς «ἀρουραίους» πού, μές στὴ ζάλη τῆς χλιδῆς, ξεμυτίζουν ἀπ’ τὶς τρύπες καὶ σαλαγίζουν κάτω ἀπ’ τὸ ὕφασμα. Χλάκ μὲ τὸ καμάκι ἐδῶ! Χλάκ μὲ τὸ καμάκι ἐκεῖ! Πᾶν ὅλ’ οἱ «πόντικες». Ἔτσι καθαρίζεις τὸν ἀγρὸ ἀπ’ τά «τρωκτικά»: Τοὺς προσφέρεις τιμὲς πορφυρογέννητου· ἐκεῖνοι μεγαλοπιάνονται κι ἀποκαλύπτονται πόσο ἀνωφελεῖς εἶναι. Ὁ ποντικὸς τοῦ ἀγροῦ καὶ τῶν πόλεων, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ, γιὰ νὰ ζήσῃ τὸ ζωντανό, εἶναι σεβαστός -οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, ποὺ καταλήγουν «τρωκτικά», ἀξίζουνε καμάκι στὸ κεφάλι.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-