Πορφύριος, «Γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Πυθαγόρα»

[Κείμενο ἀπό: Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch von Hermann Diels, neunte Auflage herausgegeben von Walther Kranz, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1960, τομ. Ι, σελ. 100-1.]

Περὶ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ, οἱ πλείους τὰ μὲν τῶν μαθηματικῶν καλουμένων ἐπιστημῶν παρ’ Αἰγυπτίων τε καὶ Χαλδαίων καὶ Φοινίκων φασὶν ἐκμαθεῖν: Γεωμετρίας μὲν γὰρ ἐκ παλαιῶν χρόνων ἐπιμεληθῆναι Αἰγυπτίους· τὰ δὲ περὶ ἀριθμούς τε καὶ λογισμοὺς Φοίνικας· Χαλδαίους δὲ τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν θεωρήματα. Περὶ τὰς τῶν θεῶν ἁγιστείας καὶ τὰ λοιπὰ τῶν περὶ τὸν βίον ἐπιτηδευμάτων παρὰ τῶν Μάγων φασὶ διακοῦσαι τα καὶ λαβεῖν. 

Περὶ τῆς διδασκαλίας του, λένε πὼς τὶς περσότερες τῶν μὲν μαθηματικῶν καλουμένων ἐπιστημῶν τὶς ἔμαθε ἀπ’ τοὺς Αἰγυπτίους, τοὺς Χαλδαίους καὶ τοὺς Φοίνικες: Mὲ τὴ Γεωμετρία ἀσχολοῦνταν ἀπ’ τὰ παλιά χρόνια οἱ Αἰγύπτιοι· μὲ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τοὺς ὑπολογισμοὺς οἱ Φοίνικες· μὲ τὰ θεωρήματα γιὰ τὰ οὐράνια σώματα οἱ Χαλδαῖοι. Γιὰ τὶς τελετές, τοὺς καθαρμοὺς καὶ τὶς λοιπὲς συνήθειες βίου, λένε πὼς τ’ ἄκουσε καὶ τάλαβε ἀπ’ τοὺς Μάγους.[1]

 

 

 

 


[1] Τοὺς ἀκόλουθους τοῦ Ζωροάστρη.

μανιώτης-πυθαγόρας-διέλευση

[Δημήτρης Μανιώτης (1923-1985). Πυθαγόρας. Κεραμική, 1957-60.]

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Παραθέματα Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-