«Προαπαιτούμενα»

Ὅ,τι πιστεύω γι’ ἄξιο,

τὸ ψάχνω, τὸ σπουδάζω.

Καὶ πάνω στὴ μελέτη,

ξεχνάω πεποιθήσεις.

Καὶ σὰν ἐρωτηθῶ, τὸ στόμα ἀνοίγω

δίχως περιστροφές, μὰ κ’ ἤξεις-ἀφήξεις.

(Τοῦ Κόσμου τὸ ἕτερο, ἂς τόβρῃ ὁ ἄλλος…)

Καθότι πάντα, ἑαυτέ μου:

Καί ἐν πολέμῳ, καί ἐν εἰρήνῃ,

θνήξεις, καλέ μου, θνήξεις!..

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-