Προειδοποίηση

Θὰ καλέσῃς κάποτε ἀρχαίους βασιλεῖς

καὶ θὰ προβοῦνε μόνο φάσματα φασμάτων,

σὰ θὰ ζητᾷς ἀπ’ τὴν ἀνυπαρξία τὴν ὅποια συμβουλὴ

χαρίζοντας τὸ παρελθὸν σ’ ἑνα λειψὸ καὶ ράθυμο παρὸν

μὲ κάθ’ ἐλπίδας γέφυρα γιὰ τὸ σκότος τοῦ μέλλοντος πολύ καιρὸ

ἤδη ἀνατιναγμένη καὶ τὶς πέτρες της στὸν ποταμὸ νὰ πλέουνε τοῦ Χρόνου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-