Προειδοποίησις

‘Θὰ καλέσῃς βασιλεῖς ἀρχαίους
καὶ ‘θὰ προβοῦν τὰ φάσματα φασμάτων.
‘Θ’ ἀπαιτήσῃς ἐκ τῆς ἀνυπαρξίας συμβουλὴν
δωρίζων παρελθὸν εἰς λειψὸν καὶ ράθυμον παρὸν
μετὰ πάσης γεφύρας πρὸς τὸ σκότος τοῦ μέλλοντος αἰῶνος
ἤδη ἀνατιναχθείσης: Λίθοι πλέουν καὶ περιδινοῦνται ἐν Χρόνῳ.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
13/9/2016· 2η ἐπεξεργασία: 19/03/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-