Προκλητικότητα

Ὁ πολύχρωμος ἀνθὸς προκαλεῖ τὴ μέλισσα, γιὰ νὰ πάρῃ τὸ νέκταρ ἀπομέσα· τὸ ἐξωτικὸ παραδείσιο ἀρσενικὸ πτηνὸ τὸ θηλυκὸ νὰ ζευγαρώσῃ μαζί του· ἡ γαζέλα, ἄθελά της, κοντὰ στὸ τρεχούμενο νερὸ τὸ λέοντα νὰ τὴν κατασπαράξῃ. Τοῦτα τὰ ὄντα ἀκολουθοῦν μιὰ βαθύτερη ἀνάγκη τῆς ὕπαρξής τους. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως..- ὁ ἄνθρωπος προκαλεῖ μ’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τρόπους κι ἀπείρως περισσότερους, ὄχι γιὰ κάποια χρεία οὐσιαστική, παρὰ μονάχα ἐξαιτίας τῆς προσωπικῆς του σκοτοδίνης: νὰ συμπαρασύρῃ στὸ χαμὸ παρέα μὲ τὸν ἑαυτὸ καὶ τὸ συνάνθρωπό του…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-