Προσδοκία τοῦ δέματος

Σάρξ μου παχυμερεστάτη καὶ μέτρον ἀλκῆς ἐν νοΐ μου,
κρύπτη αἱματίνη ἀγαθοῦ, βάρος ἐν κούφῳ ψυχῇ,

ἔρκος ὀστέινον πνεύματος, σῆμα θνητοῖς μου συντρόφοις,
μνῆμα πνευστὸν χοϊκόν, Δόξης προσδέκτα λαμπρᾶς.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-