Προσδοκία τοῦ δέματος

Σάρξ μου παχυμερεστάτη καὶ μέτρον ἀλκῆς ἐν νοΐ μου,
κρύπτη αἱματίνη ἀγαθοῦ, βάρος ἐν κούφῳ ψυχῇ,

ἔρκος ὀστέινον πνεύματος, σῆμα θνητοῖς μου συντρόφοις,
μνῆμα πνευστὸν χοϊκόν, Δόξης προσδέκτα λαμπρᾶς.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-