Προσκύνημα

Σὰ φτάνω στὴν εἰκόνα σου,

σκύβω νὰ προσκυνήσω…

Σκέφτομ’ ὅσα ζήσαμε –

θυμᾶμαι τὴ μορφή σου…

Στέκω γεμᾶτος σεβασμὸ

καὶ μελετάω τὴν ὄψη.

«Παντάνασσα,

κυρά μου, μνήσθητι

ὡς ἀγαθὴ τοῦ δούλου σου

Ἁγία μου ἐσὺ ζωγραφιστή,

πλούμισμα τῆς ψυχῆς μου,

μεσίτεψε γιὰ χάρη μου,

μεσίτεψε γιὰ  σ έ ν α!»

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-