Προσκύνησις

Ὡς φθάνω τὴν εἰκόνα σου, κάμνω νὰ προσκυνήσω.
Ἀπολεσθέντων τὰ δεινά, ἀπολεσθέντων μνῆμαι
τὴν θλίψιν, τὴν ἡδύτητα, εἰς νοῦν μου ἐπιστρέφουν.
Ἀρχίζω τὴν παράκλησιν ἐκτός τῶν ἀνθρωπίνων:
Παντάνασσα μου, μνήσθητι, ὡς ἀγαθὴ τοῦ δούλου.
Ἁγία σὺ ζωγραφιστή, στολίδιον ψυχῆς μου,
μεσίτευε πρὸς χάριν μου, ἐσέ σῶσον ἰδίαν.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
9/3/2015· 2η ἐπεξεργασία: 05/10/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-