Προσοχή!

Ἐφόσον, ἐν πάσῃ περιπτώσει, διάλεξες νὰ μιμηθῇς κι ὄχι αὐτόνομα νὰ δημιουργήσῃς, δεῖξε πειθαρχία στὸ ἔργο σου.

Μήν ἀφήνεσαι σ’ ἀνούσιες περιγραφὲς καὶ διαχύσεις δῆθεν αὐθεντικοῦ συναισθήματος κι αὐτοφυοῦς στοχασμοῦ.

Μήν ἀποζητᾷς νὰ ὑπερβῇς τὸ πρότυπο ἐξηγῶντας τὸ τετριμμένο καὶ θολώνοντας τὶς καθαρές γραμμές του.

Μήν προσπαθῇς νὰ κρύψῃς τὴν ἔλλειψη συνείδησης κι ἀντίληψης, γιατὶ δέν κρύβονται…

Ἡ φλυαρία σὲ προδίδει σ’ ὅποιον ἔχει μάτια, γιὰ νὰ δῇ, κι ἀφτιά, γιὰ ν’ ἀκούσῃ…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-