Προστυχόλογα

Ἀστόχαστη —ἀλυσιτελής!— ἀκόμα κ’ ἡ δίκαιη βρισιὰ ποὺ  λ έ γ ε τ α ι·  παραταῦτα, ἔνδειξη ρώμης ψυχικῆς· ὅμως, ἐκείνη ποὺ  γ ρ ά φ ε τ α ι  —καί, μάλιστα, κατ’ ἐξακολούθησιν—,  ἀπόδειξη πνευματικῆς ἀσχήμιας κι ἀνεπιτυχὴς διαφυγὴ ἀπ’ τὴν προσωπικὴ κατάντια!

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-