Πόλεμος

Ἐχθρέ μου, ἐχθρέ μου,
εἰς ὀμμάτιά σου
τὴν ζωήν μου βλέπω.

Ἐγὼ ὅρκον σοὶ δίδω:
Θὰ σὲ κλαύσω πρῶτον
μήτηρ μου ὡσὰν ‘νὰ ἦσο.

Καὶ πατήρ μου ‘νὰ ἦσο.
Καὶ ἀδελφός. Προσέτι
αὐτὸς ὁ ἑαυτός μου.

Οὕτως θὰ σὲ κλαύσω.
Ἀλλ’ ἡ μάχαιρά μου
ἤδη ἐντός σου ὑφέρπει.

Μὲ πληγὴν μεγάλην.
Μ’ αἷμα ‘νὰ κυλάῃ.
Ἐχθρέ μου, ἐχθρέ μου.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
01/11/2019· 2α ἐπεξεργασία: 23/09/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-