Μπαρτράρι, «Ἀκλόνητος»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Good Men, σελ. 344, 1215.]

Κι ἂς τὸν συκαφαντοῦνε, κι ἂς τονε δοξάζουν οἱ πολιτικοί·

κι ἂς τοῦ ἀπαρνιέται, κι ἂς τοῦ δίνῃ ἡ μοίρα τὰ σωστά·

κι ἂς ἔρθῃ τώρα ὁ θάνατος, κι ἂς περιμένῃ τὴ συντέλεια τοῦ Κόσμου·

ὁ ἀκλόνητος ἄνθρωπος, ἀπὸ τὸ Δίκαιο ρούπι δὲ θὰ κάνῃ!..   

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-