Ρομφαία

Δὲ γνωρίζουν οἱ ἄγγελοι Παράδεισο  –
βαθιά στὸ θειάφι ὁρμοῦν τῆς Κόλασης
νὰ ἐπιτελέσουνε τὴ θεία τιμωρία.

Ἀνοίγουν τὶς φτεροῦγες τους
καὶ μ’ ἄγριο φτεροκόπημα
ἀνάβουνε τὶς φλόγες.

Ἂν εἶν’ θεὸς μοναδικός,
ἡ γνώση του ἡ ἀπόλυτη
στὸν Κόσμο δέ χωράει!

Οἱ ἀπεσταλμένοι του
καταστροφὴ καὶ βάσανα
ξοπίσω τους σκορπᾶνε!

Κόσμε ἐλεήμονα,
σῷσον ἡμᾶς, ὡς ἀγαθούς,
ἀπὸ τοὺς ἀγγελοκρουσμένους!

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-