Ρουφῖνος, «Τὸ φίλημα τῆς ἑταίρας Εὐρώπης»

Εὐρώπης τὸ φίλημα, καὶ ἢν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ,
ἡδύ γε, κἄν ψαύσῃ μοῦνον ἄκρου στόματος·

ψαύει δ’ οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ’ ἐρίσασα
τὸ στόμα τὴν ψυχὴν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει.

Anthologia Graeca V 14

Γιὰ τὸν φίλο Χρῆστο Χαντζαρίδη

Φίλημα Εὐρώπης, κι ἂν ἕως τὸ χεῖλος ἐπάνωθε ἀγγίξῃ,
πόσον ἀλήθεια γλυκύ, καὶ ἄκρη στὸ στόμα νὰ εὑρῇ·

μὰ ἄκρες στὰ χείλη δὲν βρίσκει μονάχ’, ἀλλ’ αὐτὴ πολεμάει:
κεῖθε τὸ στόμα ψυχήν κάτω ἀπ’ τὰ νύχια ζητεῖ.

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαία Γραμματεία Ἐλεγεῖα Μεταφράσεις Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
27/01/2021· 2η ἐπεξεργασία: 07/05/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-